Stacks Image 43


Kokouskutsu: Vuosikokous 2018

Vuosikokous 2018 pidetään perjantaina 24.8.2018 klo 18.30 jo tuttuun tapaan Perniön vanhalla kunnantalolla, Lupajantie 1.

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Todetaan läsnä olevat
5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6 Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8 Vahvistetaan seuraavaa toimintakautta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus

9 Päätetään hallituksen ja valiokuntien jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja muista korvauksista
10 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
11 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
12 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14 Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen keskustelemme järvemme ja sen ympäristön olosuhteista, tutkimuksista ja meidän omista havainnoistamme (veden laatu, levähavainnot, kalasaaliit, susi ym. eläinhavainnot, viihtyvyys- ja häiriötekijät). Näihin havaintoihin Te olette asiantuntijoita.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki järvemme ranta-asukkaat, kahvitarjoilu


Puheenjohtajan kevättiedote 2018

Puheenjohtajan kevättiedote on luettavissa tästä linkistä. Oikein hyvää kevättä ja kesän odotusta kaikille!Jäsenmaksut

HUOM! Jäsenmaksumme on edelleen 20€. Tilinumero on: FI91 4055 0010 5297 21,  HELSFIHH

Viestikenttään varsinaisen jäsenen nimi, jos jäsen ei itse ole maksaja!