Tietoa järven tilasta
Stacks Image 6
Uudenmaan ELY-keskuksen kesän 2015 näytteissä vesi on ollut varsin lämmintä pohjan lähelle saakka. Syvin näyte on otettu 1 m pohjan yläpuolelta. Happipitoisuus on alusvedessä ollut jonkin verran heikompi kuin pinnassa, mutta ei huono. Vasta jos happipitoisuus laskee tason 2-3 mg/l alapuolelle, tilanne on heikko. Pohjan lähellä vesi on ollut hieman sameampaa kuin pinnalla, ja humuksen määrää kuvaava väriluku on myös hieman suurempi. Samoin ravinnepitoisuudet (typpi, fosfori) ovat olleet jonkin verran suurempia, rauta ja mangaani jo selvästi suurempia. Tämä on tavallinen tilanne kesäaikaan, kun vesi kerrostuu lämpötilan mukaan, eikä pääse sekoittumaan pohjaa myöten.

Levän määrää kuvaava a-klorofyllin pitoisuus on määritetty pintakerroksesta (0-2 m). Pitoisuus 17 ug/l kuvaa, että vedessä on kyllä levää, mutta ei erityisen paljon. Vedestä on otettu myös kasviplanktonnäyte, josta myöhemmin määritetään, mitä levälajeja vedessä on ollut. Pelkästään a-klorofyllin perusteella ei voi päätellä lajistosta vielä mitään. Tulosten perusteella veden laatu on ollut hyvällä tasolla.

Talvella (helmikuussa 2015) otettujen vesinäytteiden tulokset kertovat, että happipitoisuus pohjan lähellä on ollut melko heikko, mikä on tavallista keski-/lopputalvella. Tilanne on korjaantunut keväällä jäiden lähdön jälkeen, kun järvi on päässyt sekoittumaan. Samalla, kun happipitoisuus on laskenut, ovat veden sameus sekä ravinnepitoisuudet pohjan lähellä kasvaneet.

Tutkimusraportit: